Сподели мечтите си с нас

Лизингът представлява предоставяне на временно ползване на движимо или недвижимо имущество, предоставено от лизингодателя на друго лице (наричано лизингополучател). В замяна лизингополучателят получава право на владеене върху предоставеното му имущество, чрез предварително договорени условия за плащане, изгодни за нашите клиенти.

Лизингът е вид финансова сделка, който улеснява ползването или придобиването на даден актив. Договорът се сключва между две страни – Лизингодател и Лизингополучател. По силата на този договор Лизингодателят, който е собственик на лизинговата вещ, я предоставя за ползване на Лизингополучателя, който заплаща лизингови вноски за това ползване.

Купуването на автомобил на лизинг е един от най -бързите начини да се сдобиете с желания от Вас автомобил.

Не всички детайли, свързани с последващото обслужване на лизинга стават ясни в началото.

Преди да сключите договор Ние ви препоръчваме, да се запознаете с всички подробности в него.

При продажба на автомобил на лизинг рискът от случайното му повреждане е за Ваша сметка като лизингополучател, независимо че Вие все още не сте собственик на тази вещ.

В този случай, когато сте взели кола на лизинг, Вие сте длъжни да се грижите за нея и всички възникнали щети по нея (като одраскване, щети от ПТП, повреждане на части на автомобила, кражба и други) са за Ваша сметка, ако нямате сключено автокаско или не сте изпълнили условията към застрахователната компания.

Ние работим без скрити такси и неясни условия. Нашите консултантити ще предоставят предварителен погасителен план с ясно разписана лихва, процент на годишно оскъпяване и ако има допълнителни такси, свързани с отпускането на Вашия лизинг или предваиртелното му одобрение, ще разяснят това.

Отдел “ Оценка на риска“ ще прецени според желания от вас срок на изплащане на лизинга, размер и изпълнението на поставените от нас условия за кандидатестване.

Необходими документи за сключване на лизингов договор за физически лица:

1.

Лична карта /копие/

2.

Свидетелство за управление на МПС/копие/

3.

Искане за лизинг за физически лица

Необходими документи за сключване на лизингов договор за юридически лица:

1.

Лична карта на представляващият фирмата

2.

Искане за лизинг за юридически лица

3.

Копие от текущи и годишни финансови отчети /ОПР баланс/.

Терра ЛизингВашият надежден партньор

Виж повече

Лизинг, рефинансиране