Вдъхнови себе си, лесно е

Компанията ни предлага финансов лизинг на леки и лекотоварни автомобили, както и възможност за обратен лизинг.
Какво представлява обратния лизинг? Имате собствен автомобил и искате да усвоите известна сума пари, тогава обратния лизинг е точно за Вас.

При обратния лизинг продавачът и лизингополучателят са едно и също лице, което позволява при одобрение и сключване на лизингов договор да имате средства, които да Ви осигурят пари за инвестиции, текущи нужди или други потребности, като в същото време автомобилът да остане при Вас.

Какво представлява обратният лизинг?

Обратният лизинг отдавна се използва от големите компании. При него, Вие „продавате” колата си на компания, предлагаща услугата, но докато при обикновената продажба ще останете без автомобил, то при обратният лизинг вие получавате парите и продължавате да използвате автомобила си. След това процесът е същият като при другите типове лизин – когато всички вноски и разходи са платени, собствеността на актива се прехвърля обратно. Този метод на финансиране е много известен при фирмите и предприятията, които имат нужда от средства, за да продължат дейността си. Налице са и някои данъчни мотиви, но основният е нуждата от пари в брой, без особено забавяне и формалностите, които съпътстват нормалното кредитиране.

За разлика от другите видове лизинг при обратния можете да получите до 70-80% от стойността на колата. Максималният срок на лизинга е 36 месеца. Автомобили, които, датата им на първа регистрация не трябва да надвишава 10 години. На практика тази процедурата прилича на ипотечен кредит. При нея Вие не залагате недвижимо имущество (апартамент или къща), а залагате движимо имущество(автомобил), което е формализирано с договор. Одобрението става бързо, като не е от значение дали живеете в страната или в Чуждбина – просто трябва да притежавате автомобил, който не е обременен с тежести. Компанията го оценява и ви отправя оферта за сума и срок на договора. Ако се съгласите, автомобилът става собственост на дружеството, предлагащо финансирането, докато изплатите лизинга. В същото време продължавате да го ползвате.

Месечните вноски и лихва се определят индивидуално в зависимост от избраната сума и състоянието на автомобила, затова е невъзможно да се определи някакво стандартно оскъпяване. Това, което със сигурност се знае е, че всички разходи са за сметка на лизингополучателя. Той трябва да поеме таксите за прехвърлянето на автомобила и пререгистрацията му в КАТ, както и вноските по „Гражданска отговорност“ и „Автокаско“, които са в полза на новия собственик.

Процес на услугата заем срещу автомобил

Заявката ви е одобрена за тази услуга.

Сключва се договор с прехвърляне на собствеността на автомобила на лизингова компания.

Вземате желаната сума.

След което следва:

Погасявате вноските според договора ви.

Връщате обратно собствеността си на автомобила.

С развиването на пазара за кредитни услуги, тази опция дава възможност на редица хора да получават нужното финансиране и да покрият нуждите си.

Тази услуга е достъпа за:

Частни лица имащи нужда от пари .

Собственици на малък и среден бизнес имащи нужда от оборотни средстава.

В общи линии услугата е удобно, по-лесно одобрение има и може да се вземат необходимите пари без значение какво им е предназначението.

Как се извършва процедурата?

Кандидатстването и одобрението за обратен лизинг става в няколко лесни стъпки:

Кандидатствате за обратен лизинг на място в нашите офиси и по имейл, като попълвате данните си и тези на автомобила;

Автомобилът следва да бъде оценен от компанията, след което вие ще получите конкретна оферта за сума на лизинга и срок на изплащане;

Автомобилът става собственост на компанията, предлагаща финансирането, докато изплатите лизинга. В същото време вие продължавате да ползвате автомобила си, както до сега;

След изплащането на лизинга, автомобила отново се прехвърля и става ваша собственост.

Спецификата на обратният лизинг винаги подлежи на индивидуално договаряне и не може да се включи като стандартна клауза в договорите за лизинг. Всеки случай се разглежда индивидуално и решението за финансиране зависи от състоянието на автомобила и оценката която ще направи фирмата.

Терра ЛизингВашият надежден партньор

Виж повече

Лизинг, рефинансиране