Животът е различен с Терра Лизинг

Повече от 2 500 клиенти ни се довериха за покупката и финансирането на своя автомобил. Ние винаги поставяме интересите им на първо място!

Те оцениха в нас професионалното отношение, вниманието към клиента, гъвкавите Ни условия и спестеното време.

През последните 8 години се стремим да се развиваме постоянно. Правим напрекъснато промени и доусъвършенстваме различни продукити.

Зад всичко това, имаме една цел - да намерим решение за желания от Вас автомобил.

"Терра Лизинг" ООД е специализирана в звършване на дейност като финансова институция, изразяваща се в отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства по смисъла на чл. 3, ал.1, т.3 от Закона за кредитните институции, след съответното вписване в Регистъра на финансовите институции по чл. 3, ал.2 от Закона за кредитните институции, воден от Българска народна банка. Извършване на дейност по осъществяването на финансов лизинг по смисъла на чл. 3, ал. 1 от Закона за кредитните институции, след съответното вписване в Регистъра на финансовите институции по чл. 3 от Закона за кредитните институции, воден от Българска народна банка. Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други). Извършване на дейност по чл. 3, ал.1, т.1 във връзка с чл. 2, ал.2, т.8, б. „б” от Закона за кредитните институции - търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с благородни метали и изделия с и от тях.

Екипът!

Зад успеха на "Терра Лизинг" ООД стои работата на един дългогодишен екип. Ние сме хора с различни умения и интереси. Приоритет на всеки от нас е, за да се постави на мястото на хората, с които работи ,за да успее да удовлетвори желанието на всеки клиент. Ние работим в близко сътрудничество със своите клиенти, за да сме сигурни че всеки от тях получава нужното внимание и съдействие, по възможно най-добрия и подходящ за конкретния клиент начин. Ние Ви гарантираме бързо обслужване, коректност и висок стандарт на услугите, които предлагаме.

За развитиети на успешен бизнес е от голямо значение, да имаш стабилен бизнес партньор. Ние винаги сме държали на създаването и поддържането на добри партньорски отношения с дилърите на автомобили в България. Ние винаги сме готови да обсъдим с всеки потенциален партньор нови, специфични лизингови схеми.

Терра ЛизингВашият надежден партньор

Виж повече

Лизинг, рефинансиране